Inlogformulier

Kalender

Naar aanleiding van de ingebrachte punten door verschillende bewoners, zijn wijkraad en gemeente in overleg gegaan over de verdere invulling van de wijkschouw. Veel van de ingebrachte punten bleken bij de gemeente al bekend en/of kunnen via de reguliere procedure bij de gemeente worden ingebracht (via https://www.valkenswaard.nl/direct-regelen). Als wijkraad zijn wij graag op de hoogte van wat er leeft en speelt, maar we pakken geen rol bij de reguliere klachtenafhandeling. Toch zijn er ook punten aan de orde gesteld die vragen om extra aandacht. Deze worden buiten de wijkschouw om verder opgepakt met betrokken bewoners/partijen.

Alle mensen die input hebben geleverd voor de wijkschouw hebben inmiddels een persoonlijke terugkoppeling gehad via de gemeente.